‘Actief in ontwikkeling’ met Action Kids!

Actief in ontwikkeling

Action Kids biedt zorg op maat voor jeugdigen van 5 tot en met 23 jaar die uitdagingen ondervinden in hun ontwikkeling. Action Kids biedt ondersteuning die antwoord geeft op de vragen die onze jeugdigen ons stellen.
Dit doen we in de vorm van ambulante ondersteuning in de thuissituatie en daar waar nodig bijvoorbeeld op school of sportclub. Naast ambulante ondersteuning bieden we kort verblijf aan in de vorm van logeerweekenden en in de zomervakantie logeermidweken.

De organisatie

Veel kinderen, jongeren en jong volwassenen ervaren uitdagingen met het meedraaien in de maatschappij. Zeker wanneer ze te maken hebben met een vorm van een beperking als autisme, gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of ernstige opvoedingsvraagstukken. Deze kinderen en jongeren beschikken (nog) niet over de vaardigheden om deze uitdagingen zelfstandig het hoofd te bieden en lopen daardoor vast in hun ontwikkeling.

De uitdagingen in de ontwikkeling vinden onder andere plaats in de sociaal-emotionele-, de cognitieve-, de motorische-, en de morele ontwikkeling. Het gevolg is dat een jeugdige bijvoorbeeld geen aansluiting vindt bij leeftijdgenootjes, niet goed om weet te gaan met sociale situaties, emoties van anderen niet goed herkend en daarnaast kan er gedrag worden vertoond wat niet past bij de leeftijd of wat niet gewenst is binnen de maatschappij.

Action Kids biedt begeleiding in het omgaan met belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen.
Lees meer

Action Kids

Action Kids biedt begeleiding aan kinderen en jongeren van 5 en met 23 jaar die belemmeringen ervaren in hun ontwikkeling. Action Kids biedt hen handvatten aan om met de verschillende belemmeringen om te gaan en zichzelf en anderen beter te begrijpen. Daarnaast wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, waardoor het contact met anderen prettiger zal verlopen en de belevingswereld van de kinderen en jongeren zal worden vergroot.

Ontlasten van ouders

Als ouder / verzorger staat u het dichtst bij de ontwikkeling van uw kind en wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkeling. Bij Action Kids wordt u dan ook betrokken bij het ontwikkelingsproces binnen de begeleiding. 

Er wordt gestart vanuit een zorgplan, dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Binnen Action Kids vindt er na ieder begeleidingsmoment een persoonlijke overdracht plaats.

Binnen het Action Kids concept is er een hogere mate van zelfstandigheid en wordt er in samenspraak met de jong volwassene bepaald hoe de communicatie met ouders / verzorgers loopt.

Action Kids biedt een stukje ontlasting in de thuissituatie door het aanbieden van begeleiding buitenshuis. Indien gewenst bieden we ambulante begeleiding om u als ouder te ondersteunen in de hulpvraag. Er wordt individueel met uw kind gewerkt, maar er is ook aandacht voor u als ouder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen?