‘Actief in ontwikkeling’ met Action Kids!

Zorg met plezier

Action Kids biedt begeleiding aan kinderen en jongeren van 5 tot en met 23 jaar die belemmeringen ervaren in hun ontwikkeling. Action Kids biedt hen handvatten om met de verschillende belemmeringen om te gaan en zichzelf en anderen beter te begrijpen. Daarnaast wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, waardoor het contact met anderen prettiger zal verlopen en de belevingswereld van de kinderen en jongeren zal worden vergroot.

De organisatie

Veel kinderen, jongeren en jong volwassenen ervaren moeilijkheden met het meedraaien in de maatschappij. Zeker wanneer ze te maken hebben met een vorm van een beperking als autisme, gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of ernstige opvoedingsvraagstukken. Deze kinderen en jongeren beschikken (nog) niet over de vaardigheden om deze moeilijkheden zelfstandig het hoofd te bieden en lopen daardoor vast in hun ontwikkeling.

De belemmeringen in de ontwikkeling vinden onder andere plaats in de sociaal-emotionele-, de cognitieve-, de motorische-, en de morele ontwikkeling. Het gevolg is dat een kind bijvoorbeeld geen aansluiting vindt bij leeftijdgenootjes, niet goed om weet te gaan met sociale situaties, emoties van anderen niet goed herkend en daarnaast kan er gedrag worden vertoond wat niet past bij de leeftijd of wat niet gewenst is binnen de maatschappij.

Action Kids biedt begeleiding in het omgaan met deze belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen.
Lees meer

Action Kids

Action Kids biedt begeleiding aan kinderen en jongeren van 5 en met 23 jaar die belemmeringen ervaren in hun ontwikkeling. Action Kids biedt hen handvatten aan om met de verschillende belemmeringen om te gaan en zichzelf en anderen beter te begrijpen. Daarnaast wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, waardoor het contact met anderen prettiger zal verlopen en de belevingswereld van de kinderen en jongeren zal worden vergroot.

Action Care

Voor de jong volwassenen vanaf 16 jaar is het label Action Care neergezet. Het doel van Action Care is het begeleiden van de jong volwassenen naar een grotere mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het kunnen functioneren binnen de gestelde normen van onze maatschappij. Dit doel wordt breed ingezet en betrekt alle gebieden die belangrijk zijn in de ontwikkeling van de jong volwassenen. Geheel volgens het motto ‘Actief in Ontwikkeling’ zal hij of zij gestimuleerd worden actief mee te doen in zijn of haar eigen ontwikkeling. Met behulp van de begeleiding krijgt de jong volwassenen handvatten aangeboden om binnen de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren.

Ontlasten van ouders

Als ouder / verzorger staat u dicht bij de ontwikkeling van uw kind en wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkeling. Bij Action Kids en Action Care wordt u dan ook betrokken bij het ontwikkelingsproces binnen de begeleiding. We houden nauw contact met u als ouder/verzorger door middel van een open communicatie.

Er wordt gestart vanuit een zorgplan, dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Binnen Action Kids vindt er na ieder begeleidingsmoment een persoonlijke overdracht plaats. Daarnaast worden er jaarlijks updategesprekken gepland en zijn de medewerkers telefonisch bereikbaar voor vragen.

Ook beschikt u over toegang tot het online portal waar u het zorgplan, rapportages en activiteiten planning terug kunt vinden. Binnen het Action Care concept is er een hogere mate van zelfstandigheid en wordt er in samenspraak met de jong volwassene bepaald hoe de communicatie met ouders / verzorgers loopt.

Action Kids biedt een stukje ontlasting in de thuissituatie door het aanbieden van begeleiding buitenshuis. Indien gewenst bieden we ambulante begeleiding om u als ouder te ondersteunen in de hulpvraag. Er wordt individueel met uw kind gewerkt, maar er is ook aandacht voor u als ouder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen?