Welkom bij Action Kids

 
Action Kids is een HKZ gecertificeerde zorgorganisatie actief in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, waarvan de begeleiding door heel Nederland en zelfs sporadisch buiten Nederland plaatsvindt.

Wij werken met een professioneel team, volgens vaste protocollen, aan flexibele zorg op maat voor cliënten. Action Kids heeft zich gespecialiseerd in het bieden van individuele begeleiding, groepsbegeleiding en tijdelijk verblijf aan cliënten en jong volwassenen met psychiatrische problemen en/of gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Met onze activiteiten bieden wij deze cliënten houvast en structuur volgens ons motto: Plezier zonder zorgen!

In de regio's Weert, Eindhoven, Den Bosch, Oss, Helmond en Rotterdam kunnen wij het gehele pakket aan u aanbieden.

In de overige regio's vraag naar onze mogelijkheden.

Action Kids biedt diverse vormen van begeleiding aan vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB), maar ook via Zorg in Natura (ZiN). Onze begeleiding kenmerkt zich door een uniforme aanpak en structuur; ons beleid concentreert zich op de behoeftes van het kind waarbij plezier en hun ontwikkeling centraal staan. Onder leiding van ervaren en enthousiaste professionals, met een passende opleiding zoals SPH, Pedagogiek of PABO, bieden wij:

Het is vaak lastig om de juiste instelling of organisatie te vinden waar de zorg echt op maat is en waar uw kind zich prettig en gewaardeerd voelt. Als zorgverlenervinden wij het belangrijk om te weten wat er in de kinderen/jongeren en u als ouder omgaat, met als resultaat de Action Kids zorgbenadering.

Na een intakegesprek wordt er per kind gewerkt aan gestelde doelen binnen een zorg- en/of behandelingsplan. Bij begeleiding groep en variabele weekenden worden de kinderen thuis opgehaald en teruggebracht. Voor iedere activiteit geldt dat er een agogische verantwoording achter zit en er gewerkt wordt aan persoonlijke leerdoelen. Via een persoonlijke internetpagina zijn activiteiten van tevoren te bekijken en kan er ook makkelijk op worden ingeschreven. Deze beveiligde en persoonlijke internetpagina heet Action Kids Online  en biedt u inzicht in alles wat van belang is bij de zorg voor uw kind, zoals medicatie, verslagen, begeleiding, protocollen, planning, etc. 

Tijdens de begeleiding werken wij met twee begeleiders op 6 tot 8 kinderen en na de begeleiding zorgen de begeleiders voor de rapportage binnen Action Kids Online. De voortgang wordt regelmatig met de ouders besproken en deze verslagen kunnen ouders gebruiken richting de Gemeente, CIZ of andere betrokken instellingen.

De basis van onze zorgverlening:

  • De kinderen mogen zichzelf zijn en krijgen een positieve benadering op maat
  • De kinderen leren om sociale contacten op te bouwen met leeftijdsgenoten
  • Gepaste en gespecialiseerde vrijetijdsopvang, met activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld en interesses van het kind
  • Onbewust én bewust stimuleren tot het ontwikkelen van vaardigheden en zelfstandigheid
  • Het bieden van structuur en houvast voor de toekomst

Naast de zorg voor uw kind, ontzorgen wij u als ouder ook, door persoonlijk of telefonisch contact zo vaak als u wenst, dat wij uw kind ophalen en thuisbrengen, Action Kids Online en ons beleid met facturatie achteraf, zodat enkel betaald wordt voor daadwerkelijk afgenomen zorg. Action Kids waarborgt de flexibiliteit en toegankelijkheid voor u als ouder. Bent u geïnteresseerd in de unieke zorgverlening van Action Kids? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.