Onze organisatie kent ook een onafhankelijke Raad van Commissarissen als toezichthouders op het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.

De toezichthouders waken over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorgverlening. Zorg, bestuur en toezicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zorgverleners kunnen pas tot goede resultaten komen als het bestuur de voorwaarden op orde heeft. Het gaat daarbij zowel om gedrag en cultuur als over het beschikken over de juiste systemen. De toezichthouders letten op de werking van alle drie gebieden: de resultaten, gedrag & cultuur en systemen. De RvC fungeert tevens als sparringpartners voor de bestuurders.

De werkzaamheden van de raad van commissarissen zijn statutair vastgelegd. Action Kids werkt hiermee conform de Zorgbrede Governancecode.