Historie

In april 2008 is Action Kids gestart als zorgaanbieder in de regio Groot Eindhoven. Wij geloofden er toen in dat er veel te verbeteren viel aan de zorg voor kinderen en jeugdigen met een beperking en/of gedragsprobleem. Ook op organisatorisch vlak viel er veel te verbeteren; door een betere organisatie achter de zorgverlening verbetert namelijk uiteindelijk ook de zorg zelf. Met die insteek werd er zowel een goede “achterkant” als een  juiste “voorkant” neergezet.

Lees meer

De mensen achter Action Kids

Achter Action Kids en Action Care staat een gedreven en betrokken team. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal, zij moeten de motivatie en kennis voor het uitvoeren van hun dagelijkse werk hebben en behouden.

Lees meer

Kwaliteit en certificeringen

Action Kids werkt met een kwaliteitssysteem: binnen dit HKZ-kwaliteitssysteem werkt Action Kids aan continue verbetering van de kwaliteit, conform onze visie en missie, op zodanige wijze dat onze cliënten tevreden zijn.

Lees meer

Ketenpartners

Action Kids maakt onderdeel uit van de zorgketen en werkt hierbij nauw samen met verschillende ketenpartners zoals Bureau Jeugdzorg en MEE en overleg met scholen of andere zorginstellingen, zoals Apanta of De Combinatie.

Lees meer

‘Actief in ontwikkeling’

De kinderen en jongeren worden begeleid door een team van professionals. De kinderen en jongeren worden door hen geactiveerd om actief te zijn in hun eigen ontwikkeling. Dit wil zeggen dat ze samen met de begeleiders actief gaan kijken naar de leerdoelen. Binnen hun eigen mogelijkheden gaan ze met deze leerdoelen aan de slag.